1. Reklamačný poriadok internetového obchodu http://www.cookandgrill.sk/ sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

 

2. Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je uvedené inak.

 

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

 

5. Kupujúci si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

 

6. Pri uplatnení práva na opravu, doručí zákazník reklamovaný tovar vrátane všetkých dokladov, ktoré obdržal od predávajúceho. Ďalej je nutné, aby kupujúci vratil reklamovaný tovar kompletne tak ako ho prevzal od predávajúceho.

 

7. Reklamovaný tovar zasielajte prostredníctvom Slovenskej pošty ako poistený balík, 1. triedy. Všetky zásielky posielané kuriérom, ktoré hradí prijímateľ, alebo dobierkou nebudeme preberať a zašleme ich naspäť. V prípade oprávnenej reklamácie nám zašlite prosím poštou v obálke doklad o úhrade poštovného a my Vám túto sumu preplatíme úhradou na účet.

 

8. Adresa pre príjmanie reklamácii:

Cook&Grill Studio, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava.

O prijatí a riešení reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo emailom, použité budú pri tom kontaktné údaje uvedené vo Vašej objednávke, za nedorozumenie spôsobené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi neručíme.

 

9. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená Kupujúcim - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť Cook&Grill Studio, s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodborným používaním, chybnou manipuláciou, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou. Na tieto vady sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.